Samenstelling

 

De Rekenkamercommissie bestaat uit zes leden. De gemeenteraden van Hillegom en Lisse benoemen elk twee raadsleden uit hun midden. De raadsleden hebben een plaatsvervanger. De raadsleden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raden benoemd. De externe leden worden voor vier jaar door de raden  - op basis van een gezamenlijke voordracht van de twee raden – benoemd. De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

Samenstelling

Leden

  • de heer (Peter) van der Velde, extern voorzitter (benoemd per 1 januari 2019)
  • mevrouw (Annemiek) van Outvorst, extern lid (benoemd per 1 juli 2019)
  • de heer (Jan) Zwaan, raadslid Hillegom
  • de heer (Jeroen) Nederpelt, raadslid Hillegom
  • de heer (John) de Bruin, raadslid Lisse
  • mevrouw (Loes) Dockheer, raadslid Lisse


Plaatsvervangende lid

  • mevrouw (Gabriella) Eekhout-Saiu, raadslid Lisse


Ambtelijk secretaris

  • mevrouw (Esther) Loozen


Overige functies externe leden

  • de heer Van der Velde: geen
  • mevrouw Van Outvorst: senior Beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Haarlem (bezoldigd)