Samenstelling

 

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse bestaat uit zes leden. De gemeenteraden van Hillegom en Lisse benoemen elk twee raadsleden uit hun midden. Een van de raadsleden van Lisse is plaatsvervangend lid. De raadsleden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raden benoemd. De externe leden worden voor vier jaar door de raden  - op basis van een gezamenlijke voordracht van de twee raden – benoemd. De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

(plaatsvervangende) Leden

  • Annemiek van Outvorst, tijdelijke (extern) voorzitter (benoemd per 1 januari 2023)
  • Jan Zwaan, raadslid Hillegom
  • Jeroen Nederpelt, raadslid Hillegom
  • John de Bruin, raadslid Lisse
  • Loes Dockheer, raadslid Lisse
  • Gabriella Eekhout-Saiu, raadslid Lisse, plaatsvervangend lid van de Rekenkamercommissir


Ambtelijk secretaris

  • Esther Loozen


Overige functies externe lid

  • Annemiek van Outvorst: senior Beleidsmedewerker bij het ministerie van SZW (bezoldigd)