Onderzoeken

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse bestaat sinds 1 januari 2019. Voor die datum maakte ook Noordwijkerhout deel uit van de Rekenkamercommissie. De voorganger, de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout startte in 2007 met haar werkzaamheden.

Jaarlijks brengt de Rekenkamercommissie één of meerdere rapporten uit. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid rekenkameronderzoek. De Rekenkamercommissie kan in dat geval besluiten tot een andere onderzoekvorm (bijvoorbeeld een quick scan) of tot het opstellen van een rekenkamerbrief aan de raden.

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse en haar voorgangers hebben de volgende rapporten en rekenkamerbrieven uitgebracht:

 

Onderzoeken 2023

- Rekenkamerbrief vindbaarheidsonderzoek Lisse

Onderzoeksrapport vindbaarheidsonderzoek Lisse

 

Onderzoeken 2022

- Wob onderzoek Hillegom, Lisse en Teylingen (gezamenlijk met de Rekenkamercommissie Teylingen)

- Informatieveiligheid Lisse

 

Onderzoeken 2021

Planning en control Hillegom en Lisse

 

Schulddienstverlening Hillegom en Lisse

bijlagen: klantreis Anneke

                     klantreis Jaap

 

Onderzoeken 2020

Duurzaamheidsbeleid Lisse + bijlagen

- Effectiviteit van het startersbeleid Hillegom en Lisse

 

Onderzoeken 2019

- Rekenkamerbrief Hillegom VN-verdrag Handicap

- Rekenkamerbrief Lisse VN-verdrag Handicap

- Eindrapport NVRR VN-verdrag Handicap

 

Onderzoeken 2018

- Rapport re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Hillegom-Lisse)

- Reactie college Hillegom

- Reactie college Lisse

- Rapport re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Noordwijkerhout)

- Reactie college Noordwijkerhout

 

- Bestuurlijk rapport mantelzorgbeleid

- Nota van bevindingen mantelzorgbeleid

- Reactie college Hillegom

- Reactie college Lisse

- Reactie college Noordwijkerhout

 

- Bestuurlijk rapport Help een burger

- Onderzoekrapport Help een burger

- Reactie college Hillegom

- Reactie college Lisse

- Reactie college Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2017

- Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Hillegom)

Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Lisse)

- Reactie college Lisse

- Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Noordwijkerhout)

- Reactie college Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2016

Rapport omvang juridische dienstverlening

Bestuurlijke reacties rapport omvang juridische dienstverlening

Rapport Samen naar beter, gemeenteraad en governance rondom verbonden partijen deel 1

Rapport Samen naar beter, gemeenteraad en governance en rondom verbonden partijen deel 2

 

Onderzoeken 2015

Rekenkamerbrief voortgang uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkamerrapporten Hillegom

Rekenkamerbrief voortgang uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkamerrapporten Noordwijkerhout

Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom (versie zonder bestuurlijke reactie)

Bestuurlijke reactie Hillegom

Gemeentelijke communicatiebeleid Lisse (versie zonder bestuurlijke reactie)

Bestuurlijke reactie Lisse

Gemeentelijk communicatiebeleid Noordwijkerhout (versie zonder bestuurlijke reactie)

Bestuurlijke reactie Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2014

Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland

Invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom en Lisse

Rekenkamerbrief, Attendering jaarverslag 2013 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Onderzoeken 2013

Uniformiteit in Maatwerk, uitbesteding gemeentelijke diensten aan afval-en groenbedrijf De Meerlanden

Specifiek deel Hillegom

Specifiek deel Lisse

- Specifiek deel Noordwijkerhout

 

Collegeonderzoek in Hillegom, Quick scan over uitvoering van 213a-onderzoek

Collegeonderzoek in Lisse, Quick scan uitvoering van 213a-onderzoek

Collegeonderzoek in Noordwijkerhout, Quick scan uitvoering van 213a-onderzoek

 

Subsidies in Hillegom

Subsidies in Lisse

Subsidies in Noordwijkerhout

 

Weerstandsvermogen Hillegom

Weerstandsvermogen Lisse

 

Rekenkamerbrief, Toegankelijkheid openbare gebouwen Hillegom

 

Onderzoeken 2012

Treasurybeleid gemeente Hillegom

Treasurybeleid gemeente Lisse

Treasurybeleid gemeente Noordwijkerhout

 

Schuldhulpverlening

 

Onderzoeken 2011

Inhuur externe adviseurs en arbeidskrachten door de gemeente Noordwijkerhout

 

Kwaliteit huishoudelijke zorg Wmo

 

Uitvoering Leerplichtwet

 

Onderzoeken 2010

Bezoldiging en declaratiegedrag van het bestuur en hogere ambtenaren in de gemeente Hillegom

Bezoldiging en declaratiegedrag van het bestuur en hogere ambtenaren in de gemeente Lisse

Bezoldiging en declaratiegedrag van het bestuur en hogere ambtenaren in de gemeente Noordwijkerkhout

 

Behandeling bezwaarschriften gemeente Hillegom

Behandeling bezwaarschriften gemeente Lisse

Behandeling bezwaarschriften gemeente Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2009

Methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen gemeente Hillegom

Methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen gemeente Lisse

Methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen gemeente Noordwijkerhout

 

Oorzaken en gevolgen van vertraging grote projecten in de gemeente Hillegom

Oorzaken en gevolgen van vertraging grote projecten in de gemeente Lisse

Oorzaken en gevolgen van vertraging grote projecten in de gemeente Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2008

Quick scan speelruimtebeleid gemeente Hillegom

Quick scan speelruimtebeleid gemeente Lisse

Quick scan speelruimtebeleid gemeente Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2007

Digitale dienstverlening aan de burgers van Hillegom

Digitale dienstverlening aan de burgers van Lisse

Digitale dienstverlening aan de burgers van Noordwijkerhout

 

Het gebruik van fractieondersteuning in Hillegom

Het gebruik van fractieondersteuning in Lisse

Het gebruik van fractieondersteuning in Noordwijkerhout

 

Sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand in de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid leges gemeente Hillegom

Doeltreffendheid en doelmatigheid leges gemeente Lisse

Doeltreffendheid en doelmatigheid leges gemeente Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2006

Inhuur externe adviseurs en arbeidskrachten door de gemeente Hillegom in 2004

Inhuur externe adviseurs en arbeidskrachten door de gemeente Lisse in 2004