Jaarverslag en jaarplan

 

Jaarlijks legt de Rekenkamercommissie vóór 1 april verantwoording aan de gemeenteraden af over de uitgevoerde werkzaamheden. Dat vindt plaats in een jaarverslag. In haar jaarplan geeft de Rekenkamercommissie aan welke onderzoeken er het komende jaar worden uitgevoerd. In de kolom hiernaast treft u de uitgebrachte jaarverslagen en jaarplannen aan.