Welkom op de website van de Rekenkamercommissie
Hillegom en Lisse

 

Wat is een Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijk orgaan van de gemeenteraad. In ons geval van de gemeenteraad van Hillegom en van de gemeenteraad van Lisse. De RKC heeft tot taak het door de gemeentebesturen gevoerde beleid en beheer te toetsen. Dit doet de RKC op drie onderdelen:

 

Rechtmatigheid:

voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

 

  • Doeltreffendheid:

zijn de beoogde doelen van het beleid bereikt?

 

  • Doelmatigheid:

zijn de beleidsdoelen tegen zo min mogelijk inzet van middelen/kosten bereikt?

 

 

Missie en doelen van de RKC

Het doel van de RKC is om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeenten als geheel, zodat de gemeenten in de toekomst effectiever en efficiënter kunnen werken. Leren voor de toekomst staat dus voorop.

 

De RKC wil door middel van haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeenten Hillegom en Lisse, in het bijzonder doordat rekenkameronderzoek de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden versterkt. Daarnaast wil de RKC aan de burgers van Hillegom en Lisse zichtbaar maken op welke manier de doelstellingen van de gemeenten worden bereikt.

 

Werkwijze RKC

De RKC heeft een eigen onderzoeksprotocol zodat de onderzoeken op eenzelfde manier worden uitgevoerd. En de RKC gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Hoe de RKC persoonsgegevens verwerkt leest u in de privacyverklaring.

 

Ook informatie van RKC Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

De RKC Hillegom en Lisse is met ingang van 1 januari 2019 ingesteld door de gemeenteraden van Hillegom en Lisse. Op deze website treft u naast informatie van en over deze RKC ook de rapporten van haar voorganger, de RKC Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, aan. Deze RKC hield met ingang van 1 januari 2019 op te bestaan door de bestuurlijke fusie van Noordwijkerhout en Noordwijk.