Contact

 

Voor vragen, opmerkingen, suggesties voor onderwerpen voor onderzoek e.d. kunt u contact opnemen met:

 

Esther Loozen

ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse

 

Postbus 200

2160 AE Lisse

 

E rekenkamercommissieHL@Lisse.nl

T 0252-75 55 69